آموزش، فرهنگ است. فرهنگ، کیستی است.

گزارش عملکرد استان ها در آموزش چندپایه

نویسنده :محرم آقازاده
تاریخ:چهارشنبه 10 دی 1393-12:04 ب.ظ

آموزش چندپایه یکی از شاخص­های کیفیت نظام آموزشی است. تهیه برنامه درسی برای کلاس های تک پایه شهری، شاهکاری نیست که از عهده کسی برنیاید یا کم­تر برای کسی اتفاق بیفتد. تهیه برنامه درسی برای کلاس های چندپایه شاهکار است و یادگیری در آن­ها برترین یادگیری. بسیاری که به سراغ این کلاس­ها نمی­آیند تلاش نمی کنند ذهن منظم خود را دچار بی نظمی کنند. سخن را کوتاه کرده و نظر خوانندگان محترم را به عملکرد آموزش و پرورش استان­ها در خصوص آموزش چندپایه جلب می­کنم. گزارش عملکرد استان­ها بر اساس فهرست تهیه شده از استان هایی که در جدول زیر آمده است فراهم شده است. در گزارشی که در پی می­آید، استان ها به ترتیب الفبایی و برابر جدول ترتیب یافته­اند.

چندپایه در استان بوشهر

1.     فعال سازی گروه­های آموزشی دوره ابتدایی در خصوص آموزش چندپایه

2.     برگزاری همایش ارتقای صلاحیت­های حرفه ای آموزگاران كلاس­های چندپایه

چندپایه در استان تهران

بنا به اظهارات آقای سید علی یزدی خواه، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در تاریخ 11/6/1388، این شهر فاقد کلاس های درس چند پایه، و دانش آموزان بازمانده از تحصیل است. این ادعا در مورد کلاس های درس چندپایه نمی تواند قریب به صحت باشد. در استان تهران اقدامی خاصی در خصوص کلاس­های چندپایه دیده نمی­شود. آمار سال 1390-91 نشان می­دهد که در این استان 28 کلاس چندپایه وجود دارد.

چندپایه در استان چهارمحال و بختیاری

1-   فعال سازی گروه­های آموزشی دوره ابتدایی در خصوص آموزش چندپایه

2-   تلاش برای کاربرد وبلاگ و ای میل به منظور کیفی سازی آموزش

3-   برگزاری کار گروه کلاس­های چند رسانه­ای در مدارس چند پایه

4-   بررسی کتب درسی دانش آموزان  پایه های مختلف از طریق  رایانه (همراه با نرم افزار  لوح دانش) برای هر پایه

5-   نقد و بررسی نرم افزارهای  آموزشی

چندپایه در استان خراسان جنوبی

1-   فعال سازی گروه های آموزشی دوره ابتدایی در خصوص آموزش چندپایه

2-   تلاش برای تأمین  كانكس به منظور حذف فضاهای خشت و گلی

3-   تجلیل از آموزگاران مدارس عشایری تک معلمی، چندپایه ومدیران مجتمع های عشایری

4-   برگزاری کارگاه آموزشی یاددهی-یادگیری

5-   برگزاری جشنواره تدریس ویژه معلمان چندپایه و عشایر

 

 

چندپایه در استان خراسان رضوی

كارشناس آموزش و پرورش ابتدایی این استان، امور کلاس های چندپایه به عهده دارد. در سال 1384 در راستای ارتقای کیفیت و اجرای عدالت آموزشی در بین این کلاس­ها بسته های آموزشی­ای، حاوی کتاب های روش تدریس، ضبط صوت، نوار ویژه تدریس قرآن و مجموعه درسهای بخوانیم و بنویسیم، لوح های تربیت بدنی، 84 كتاب قصه و داستان.

چندپایه در استان شمالی

·        فعال سازی گروه های آموزشی دوره ابتدایی در خصوص آموزش چندپایه

·        اشتراک رایگان نشریات رشد برای دانش آموزان و معلمان

چندپایه در استان خوزستان

1-   فعال سازی گروه های آموزشی دوره ابتدایی در خصوص آموزش چندپایه

2-   برگزاری "همایش بررسی یافته‌های پژوهشی در خصوص كلاس‌های چند پایه‌

3-   اجرای كارگاه آموزشی برای اصلاح و بهبود شیوه تدریس معلمان با رویکرد افزایش بنیه علمی معلمان و استفاده از تكنولوژی آموزشی در  تدریس

4-   جذب سرباز معلم برای رفع کمبود نیروی انسانی کلاس های درس چندپایه

5-   آخرین فراخوان در این خصوص در اسفند ماه سال 1390 منتشر شده است

6-   اعلام نیاز به سرباز معلم

چندپایه در استان زنجان

1-   فعال سازی گروه های آموزشی دوره ابتدایی در خصوص آموزش چندپایه

2-   تدوین برنامه ی سالانه ی گروه آموزشی توسط کمیته چند پایه

3-   تهیه چند نوع برنامه ترکیبی برای کلاس­های  چند پایه

4-   بازی‌های كلاسی و برون كلاسی در كلا‌س‌های چند پایه

5-   آشنایی با پوشه کار دانش آموز

چندپایه در استان سمنان

Ø     فعال سازی گروه های آموزشی دوره ابتدایی در خصوص آموزش چندپایه

Ø     اجرای طرح ارتقاء كیفیت آموزشی و پرورشی كلاسهای چند پایه

Ø     اجرای طرح توانمند سازی مدیر آموزگاران و معلمان کلاسهای چند پایه

Ø     اجرای طرح« آموزش و پرورش دختران روستایی» در مدارس روستایی استان سمنان و 27  كلاس چند پایه

چندپایه در استان سیستان و بلوچستان

در استان سیستان و بلوچستان، کارشناسی آموزش ابتدایی و گروه های آموزشی مربوطه به سامان دهی امور چندپایه­ها می پردازند.

 

چندپایه در استان فارس

در استان فارس، سامان دهی فعالیت های مربوط به کلاس های درس چندپایه به عهده کارشناسی دوره ابتدایی و گروه تکنولوژی آموزشی است. استان فارس هم دارای مدارس روستایی چندپایه و هم مدارس سیار عشایری است که در میان کوچندگان برگزار می­شود.

چندپایه در استان قزوین

1-   استفاده از گروه­های آموزش ابتدایی برای مدیریت فعالیت­های آموزشی کلاس­های چندپایه

2-   برگزاری کارگاه آموزشی کلاس­های درس چندپایه

3-    برگزاری کارگاه آموزشی ارزشیابی توصیفی

چندپایه در استان قم

1-   استفاده از گروه­های آموزش ابتدایی برای مدیریت فعالیت­های آموزشی کلاس­های چندپایه

2-   برگزاری آموزش‌های جبرانی و تقویتی كلاس‌های چندپایه در مناطق محروم

3-   توانمندسازی معلمان كلاس‌های چند پایه با برگزاری كارگاه‌های آموزشی و همایش‌های علمی

4-   تهیه منابع آموزشی و توزیع آن میان آموزگاران چندپایه

چندپایه در استان کردستان

1-   استفاده از گروه­های آموزش ابتدایی برای مدیریت فعالیت­های آموزشی کلاس­های چندپایه

2-   برگزاری همایش آموزش چندپایه به منظور  ارتقا جایگاه و موقعیت حرفه‌ای، عاطفی و اجتماعی معلمان روستایی، بهسازی فرآیندهای آموزشی و اداری معلمان راهنمای روستایی، بهبود شاخص‌های کارآیی درونی مدرسه‌ها و تعامل علمی و تجربی معلمان راهنما

چندپایه در استان کرمانشاه

ü     استفاده از گروه­های آموزش ابتدایی برای مدیریت فعالیت­های آموزشی کلاس­های چندپایه

ü     برگزاری جلسات هم اندیشی برای آموزگاران چندپایه به منظور تبیین تغییرات کتاب های درسی

ü     تلاش برای تبیین پژوهشی موقعیت جاری کلاس های چندپایه از طریق پژوهش

ü     اجرای طرحهای ابتکاری مرتبط با تقویت کارآیی معلمان کلاسهای چند پایه، برنامه سالانه

چندپایه در استان کهگیلویه و بویراحمد

این استان، فعالیت ها و امور کلاس های درس چندپایه را از طریق گروه های آموزشی ابتدایی سامان می دهد.

چندپایه در استان  گلستان

در این استان، اداره امور کلاس­های درس چندپایه در دست کارشناسی آموزش ابتدایی است و گروه آموزشی مربوطه هم در پیشبرد فعالیت ها درگیر است.

 

چندپایه در استان گیلان

1-   مدیریت کلاس­های چندپایه توسط آموزش و پرورش استان گیلان و گروه آموزشی دوره ابتدایی

2-   برگزاری کارگاه آموزشی ارتقای کیفیت آموزشی معلمان چند پایه و عشایری

چندپایه در استان لرستان

آموزش و پرورش استان لرستان، کار هدایت و سازمان دهی کلاس های چندپایه را به کارشناسی آموزش ابتدایی سپرده است.

 

چندپایه در استان مازندران

در استان مازندران،آموزش و پرورش کلاس های چندپایه را کارشناسی دوره ابتدایی پیگیری می کند.

 

چندپایه در استان مرکزی

1.     راهبری کلاس های چندپایه توسط کارشناسی دوره ابتداییِ آموزش و پرورش استان مرکزی

2.     تجهیز کلاس­های چند پایه به رایانه

چندپایه در استان هرمزگان

1.     سازمان­دهی و هدایت کلاس­های چندپایه به وسیله کارشناسی دوره آموزش ابتدایی

2.     برگزاری کارگاه آموزشی برای آموزگاران کلاس های چندپایه                                          

چندپایه در استان همدان

1.     در استان همدان، کلاس های درس چند پایه را دبیرخانه­ای که به این کار تخصیص یافته است مدیریت می­شود

2.      برگزاری همایش معلمان کلاس­های چند پایه، با هدف آموزش الگوهای تدریس برای معلمان کلاس های چندپایه و چگونگی اجرای ارزشیابی کیفی یا توصیفی

3.     برگزاری جلسه توجیهی برای نظام آموزشی 6،3،3 با مسؤلین اداره و گروه­های مختلف اجرایی

4.     برگزاری کارگاه آموزشی-تخصصی برای همه آموزگاران چندپایه

5.     بازدید از کلاس­های درس چند پایه برابر برنامه تنظیمی

چندپایه در استان یزد

1-   فعال­سازی کارشناسی آموزش ابتدایی برای مدریت کلاس های درس چندپایه

2-    برگزاری کارگاه آموزشی  مدیریت کلاس درس برای آموزگاران کلاس­های درس چندپایه
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Ferne
شنبه 12 مرداد 1398 06:02 ق.ظ
A person necessarily assist to make critically posts I might state.
This is the very first time I frequented your website page and up
to now? I surprised with the research you made to make this particular post extraordinary.
Wonderful process!
http://www.michelemerlin.fr/joomla1.5/nos-liens/35-nos-liens/12-evasion.html
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 02:49 ق.ظ
スーパーコピー(N級品)ブランドコピー激安販売!
http://www.myvibor.ru/vopros.php
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 02:48 ق.ظ
ブ弊社大好評ではは正規品と同日本最大級ブランドコピーiPhone7/iphone7 plus/iphone5s/iphone8/ iphone8plus 携帯ケース
Buy cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 01:43 ب.ظ

Appreciate it. A lot of facts.

low dose cialis blood pressure cialis patentablauf in deutschland cialis alternative cialis rezeptfrei generic cialis review uk how does cialis work cialis prezzo di mercato cialis patent expiration generic cialis 20mg tablets canadian drugs generic cialis
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 10:46 ق.ظ
I pay a visit each day some blogs and websites to read posts, but this blog presents feature based articles.
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:41 ب.ظ
I'm gone to tell my little brother, that he should also visit
this weblog on regular basis to take updated from
hottest news update.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic