آموزش، فرهنگ است. فرهنگ، کیستی است.

برنامه درسی ملی چیست؟

نویسنده :محرم آقازاده
تاریخ:یکشنبه 10 اردیبهشت 1391-12:39 ق.ظ

دکتر محرم آقازاده

برنامه درسی جایی است که در آن بگوییم کیستیم.

رودلف، 1977

مقدمه

تاکنون در هیچ کجای دنیا، حکومت، دولت و نظام آموزش و پرورشی پیدا نشده است که نخواهد جامعه­ای را ترسیم کند که خود به پرورش منابع انسانی­اش دست نیازیده باشد. نظام­های حکومتی از هر نوع که باشند قصد دارند افرادی را وارد جامعه کنند که وفادار باشند یا دست کم به گونه­ای مسیری خود را عوض نکنند که در خدمت حکومت نباشند. اگر وجود و حضور برنامه درسی بر روی محور مختصاتی قرار گیرد، در آن محور مختصات برنامه درسی به لحاظ میل به حکومت هیچ وقت از نقطه صفر عزیمت خود را شروع نخواهد کرد. بنا براین می توان گفت نسبت میان حکوت­ها و نظام های آموزشی با برنامه درسی ملی و حتی غیر ملّی به نقطه صفر نمی­رسد. همه کشورها با گونه های مختلف حکومتی در قالب برنامه های درسی ملّی، انسان مطلوب خود را تعریف می­کنند. برای نمونه در استرالیا و نیوزلند برنامه درسی به دنبال پرورش نسلی است جسور، یادگیرنده­ای مدام العمر، فعال در همه ساحت­های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ...، توانمند در برقراری ارتباط با دیگران و کاربست ابزارهای ارتباطی؛ و در ایران، برنامه درسی ملی به دنبال پرورش فردی است که به مراتبی از عبودیت خداوند دست یابد و حیاتی طیبه داشته باشد.

در کانادا تلاش می شود مردمانی تربیت شوند که نسبت به یک دیگر حساسیت فرهنگی نداشته باشند، صلح را محترم بشمارند و به پیشرفت های علمی علاقه­مند باشند، به تفكر انتقادی بپردازند، ارزشمدار باشند و ... و در کره شمالی تلاش می­گردد مردمانی تربیت شود با ویژگی های برشمرده در زیر:

        l     معتقد به مبانی سوسیالیسم و كمونیسم.

        l     دارای فرهنگ كار و بهره وری.

        l     دارای نگاهی برابر به نقش های جنسیتی.

        l     ایمان به حزب كمونیست.

        l     آماده برای جنگیدن در برابر میهن.

        l     كار دوستی.

        l     میهن دوستی(آقازاده، 1385).

 به هر روی، مطالبی که در ادامه می­آید برنامه درسی ملّی را به لحاظ مفهومی معرفی می­کنند و سرانجام مقصد نهایی از تدوین برنامه درسی در کشورهای مختلف و نقد وارده بر آن، بیان می شود.

 چیستی برنامه درسی ملّی

رودلف[1](1977) می گوید: "برنامه درسی جایی است که در آن بگوییم کیستیم". برنامه درسی ملّی، نما و جلوه­ی ملموس آرزو و آمال تربیتی در سطح ملّی است(آقازاده، 2006). از برنامه درسی به مثابه نقشه­ای یاد می­شود که نظریه­ها، باورها  و ایدهای مربوط به تحصیل، یاددهی-یادگیری و دانش را در بر می­گیرد. برنامه درسی ملّی به گونه ای تدوین می­گردد که بتواند آموزش و پرورش پایه را برای همه­ی جمعیت دانش­آموزی کشوری فراهم آورد. برای رسیدن به این مقصود، در برنامه درسی برای عملکرد دانش­آموزان استاندارهای ملی در نظر گرفته می­شود. به طور معمول، استانداردها درس به درس تهیه می­گردند. در تدارک استانداردها به کف یا حد پایین عملکرد یادگیرنده توجه می­شود. و امکانات اجرای برنامه درسی هم مطابق با حداقل­ها تنظیم و تأمین می­شود. در کشورهایی که چنین رخد­دادی متداول است،  استدلال این است که، کسی که فراتر از استانداردهای برنامه درسی خدمتی را مطالبه کند باید رأساً به تأمین آن دست یازد. به هر روی، در بیشتر موارد در برنامه درسی مجوزهایی قانونی­ای تعیین می­گردد که به معلمان اجازه می­دهد تعدیل­هایی را برنامه درسی، بنا به ضرورت ایجاد کنند، در برنامه­درسی پدیدآورند تا برنامه برای یادگیرندگان متناسب­تر شود. بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه­ دارای نظام برنامه درسی متمرکزی هستند. متمرکز بودن برنامه درسی، به این معناست که برنامه درسی ملّی از جانب دولت تهیه و در اختیار مدارس قرار می­گیرد.

دلیل عمده طرفداران وجود برنامه درسی ملّی آن است که، برنامه درسی ملّی سبب می­شود در سطح کشور نظام یکسانی حاکم شود و به دانش­آموزان کمک ­شود تا به حدود پیشرفت مورد انتظار در سطح کشور برسند. دلیل دیگر در این خصوص دلیل اقتصادی است. کسانی که این مورد را طرح می­کنند بر این باورند که وجود برنامه درسی ملّی سبب می­شود هزینه و سرمایه­گذاری دولت منطقی­تر شود. به سخنی دیگر، در این صورت است که دولت به هزینه و عواید ناشی از سرمایه گذاری خود آگاهی می­یابد. افزون بر این، عده­ای دیگر از طرفداران وجود برنامه درسی ملّی، لزوم برنامه درسی را در پیش گرفتن ارزش­های مورد وفاق، میراث فرهنگی و زبان مشترک می­دانند؛ یعنی همان چیزهایی که به زعم طرفدارانش عاملی برای پرورش هویت ملّی است(اَری­یامان[2] و گنج[3]،  در کریدل،2010، صص. 600-601).

طراحی  وتدوین"سند برنامه ی درسی ملی" نوعی سیاست گذاری عمومی و كلی درحوزه­ی برنامه ریزی درسی است. از نظر لامبی[4] (2001) تدوین چارچوب برنامه ی درسی ملی[5] نوعی هدایت ملّی در باره­ی آن چه كه باید آموخته شود، چگونگی آموختن روش های ارزشیابی و پیامدهای مورد انتظار است. داوكینز[6](1988) سند برنامه ی درسی ملی را به عنوان چارچوب عمومی و مشترك برنامه­ی درسی یك جامعه تعریف می­كند كه در آن ملاك­هایی برای تعیین محتوا درحوزه­های مختلف موضوعی، ملاك هایی برای ارزشیابی میزان تحقق اهداف برنامه­ی درسی و چارچوبی برای طراحی برنامه های درسی و اقدامات آموزشی به بهترین وجه فراهم می­آید.

بچر[7] (1989 )، برنامه درسی ملّی را برنامه­ای می­داند كه صرفاً  جنبه­­ی تجویزی دارد و کاربست ان دارای الزام قانونی است. برخی محققان مانند بردی[8] (1994) گرایش به طراحی " برنامه ی درسی ملی" را اساساً به عنوان نوعی تمایل به تمركز گرایی[9]  تعریف می­کنند كه منجر به استاندارد سازی[10]  برنامه­­های درسی در یك جامعه می­گردد. 

عموماً در كشور های دارای سیستم فدرال اقدام قابل توجهی نسبت به آزادی عمل ایالت ها و مناطق محلی و حتی مدارس برای تعیین و سازماندهی برنامه های درسی وجود دارد. با این همه، ایالت­ها و مناطق آموزشی تعیین كننده­ی اقدامات آموزشی و برنامه ی درسی خود هستند، اما جنبه های عمومی و ملّی در برنامه ریزی­های درسی مورد توجه قرار می­گیرد (هنسن[11]، 1994)

دركشورهایی مانند استرالیا، كانادا، ولز، نیجریه و خیلی کشورهای دیگر، مناطق آموزشی بر اساس رهنمود های سند برنامه­ی درسی ملّی به برنامه ریزی درسی می­پردازند و در عین حال یك كمیته­ی نظارتی به طور جدی بر فعالیت ها نظارت می­كند تا برنامه ریزی درسی در سطوح ایالت ها در مسیر چارچوب های ملّی قرار گیرد (هنس[12]،1988).

در ولز، سند برنامه­ی درسی  ملّی مبنای فعالیت های جاری آموزشی است و به مدارس در تعیین بودجه، مدیریت مدرسه، استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای و به كارگیری نیروی انسانی مسئولیت داده می­شود. شورای تعلیم و تربیت كشور استرالیا هشت حوزه ی یادگیری را در سند برنامه ی درسی ملی كشور تحت عنوان دروس زبان انگلیسی، ریاضیات، مطالعات اجتماعی و محیطی، زبان ها ی غیر انگلیسی، علوم تكنولوژی، هنر و بهداشت مورد توجه قرار داده است در این كشور هر ایالتی برنامه ی درسی تهیه می­كند و یك سیستم نظارتی جدی فعالیت ها را در سطح مناطق و ایالت ها كنترل می كند تا با رهنمودهای مركزی و ملی هماهنگ باشد (راید[13]،2005)

كشور انگلستان دارای یك برنامه ی درسی ملی است كه حوزه های محتوایی و مهارت های مربوطه به آن را در دروس زبان انگلیسی، ریاضی، علوم، تاریخ، تربیت بدنی، طراحی ، فن آوری، هنر، موسیقی و جغرافیا را برای پایه های مختلف تحصیلی مشخص نموده است (http://curriculum.qcda.gov.uk/)

در برنامه های درسی ملی، موضوعات درسی، مهارت ها و توانایی هایی كه دانش آموزان باید فرابگیرند مشخص می شوند و نظام آموزشی ملزم به پیش گرفتن روندی است که اهداف منظور شده برای برنامه درسی تحقق یابد. با این همه، همیشه قرعه­ی شانس به نفع برنامه درسی ملّی نیست. چون برنامه درسی ملی سندی بر روی کاغذ، و به لحاظ ماهیتی چیزی به جز یک قصد  تلقی نمی­شود. بسیاری از برنامه­های درسی در عمل، دچار شکست می­شوند. این پدیده را می­توان به شکاف بین نظر و عمل دانست. دو شکل ارایه شده در زیر نشان دهنده­ی سرنوشت برخی برنامه­های درسی ملّی است.

منابع

1-     آقازاده، محرم(1385). مطالعه تطبیقی سیمای انسان مطلوب در نظام­های آموزشی چند کشور جهان، در کورش فتحی، مطالعه پشتیبان برای سیمای انسان مطلوب در سند چشم انداز آموزش و پرورش، تهران: شورای عالی آموزش و پرورش.

2-     Aghazadeh, M. (2006). Turkmenistan national education act, Ashgabat: UNICEF and Turkmenistan Ministry of Education.

 3-     Becher, T. (1989) 'The national curriculum and the implementation gap' in

4-     Preedy, M. (ed.) Approaches to curriculum management, Milton Keynes, Open

5-     University Press.

 6-     Brady, M. “Decolonisation and Education: New Paradigms for the Remnants of Empire.” Compare 24 (1994): 37–51.

 

7-     Dawkins. J. (1988) Strengthening Australia’s Schools: A Consideration of the Focus and Content of Schooling, Canberra: Australian Government Publishing Service.

 8-     Eryaman, M. and Genc, S. Z., National curriculum, In C. Kridel (2010). Encyclopedia of curriculum studies, California: SAGE Publications.

 9-     Lumby, C. (2001). Gotcha: Life in a Tabloid World. St. Leonards NSW, Allen and Unwin.

 

10- Marsh, C. J. (1997). Perspective key concepts for understanding curriculum (book 1), London: Falmer Press.

 

11- Reide, A. (2005). Towards an Australian Curriculum (on-live Version), Australian Government.

 

12- Rudolph, F. (1977) Curriculum: A History of the American Undergraduate Course of Study since 1936, Jossey Bass: San Francisco.

 13- UK National Curriculum, Retrieved 08/28/211, http://curriculum.qcda.gov.uk/


[1] Rudolf

[2] Eryaman

[3] Genc

[4] Lumby

[5] National Curriculum Framework (NCF)

[6] Dawkins

[7] Becher

[8] Brady

[9] Centralization

[10] Standardization

[11] Hansen  

[12] Hans

[13]  Reid
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 02:41 ق.ظ

Regards. Awesome stuff.
canadian online pharmacies reviews aarp recommended canadian online pharmacies drugs for sale in mexico best canadian pharmacies online canada online pharmacies medication canadian mail order pharmacies canadian pharmaceuticals reviews buy viagra 25mg canada online pharmacies surrey canadian pharmacy viagra brand
http://cautefi.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 07:37 ق.ظ

Awesome forum posts. Many thanks!
buy brand cialis cheap if a woman takes a mans cialis cialis great britain tadalafil cialis savings card non 5 mg cialis generici cipla cialis online cialis dosage amounts how to purchase cialis on line cialis lowest price
cialis 5mg prix
یکشنبه 2 تیر 1398 03:38 ب.ظ

You revealed this well.
try it no rx cialis chinese cialis 50 mg venta cialis en espaa acquisto online cialis deutschland cialis online cialis prices no prescription cialis cheap cialis 5 mg para diabeticos wow cialis tadalafil 100mg cialis sicuro in linea
http://cludcenroa.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 01:06 ق.ظ

Very good stuff, Thanks.
cialis for sale price cialis best cialis dosage recommendations we recommend cialis info non 5 mg cialis generici cialis professional yohimbe tadalafilo cialis generic cialis sicuro in linea precios de cialis generico
http://guenaldve.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 03:49 ب.ظ

Good facts. Kudos!
cialis 5mg prix warnings for cialis cialis daily new zealand il cialis quanto costa cialis arginine interactio cialis farmacias guadalajara link for you cialis price only here cialis pills cialis dosage amounts no prescription cialis cheap
http://eminvia.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 12:04 ق.ظ

You reported that fantastically!
cialis 5 mg effetti collateral tadalafil generic cialis 5mg billiger cialis manufacturer coupon get cheap cialis cialis 5mg cost of cialis cvs cialis pas cher paris india cialis 100mg cost achat cialis en europe
Generic cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:38 ق.ظ

Thank you. I appreciate this.
buy cialis online legal generic cialis 20mg uk legalidad de comprar cialis purchasing cialis on the internet viagra vs cialis cialis arginine interactio cialis price in bangalore generic cialis 20mg tablets order a sample of cialis acheter cialis kamagra
cialis 20 mg effectiveness
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:01 ب.ظ

Useful material. Appreciate it.
cialis daily reviews cialis 5 mg funziona wow cialis tadalafil 100mg generic cialis with dapoxetine american pharmacy cialis order generic cialis online if a woman takes a mans cialis canadian drugs generic cialis cialis en 24 hora cialis uk next day
http://worknajspan.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:33 ب.ظ

Wonderful stuff, With thanks!
cialis generique cialis great britain enter site very cheap cialis generic cialis review uk cialis 20 mg best price precios de cialis generico buying cialis overnight cialis daily dose generic wow look it cialis mexico achat cialis en suisse
http://spedroca.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:40 ب.ظ

Truly a lot of wonderful material!
cialis dosage recommendations wow look it cialis mexico the best site cialis tablets cheap cialis tesco price cialis only best offers 100mg cialis cialis soft tabs for sale cialis cost cialis y deporte cialis free trial
http://laifrandisp.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:33 ق.ظ

Whoa tons of wonderful tips.
non 5 mg cialis generici usa cialis online low cost cialis 20mg cialis authentique suisse link for you cialis price cialis 20 mg effectiveness 200 cialis coupon price cialis per pill cialis 10 doctissimo venta cialis en espaa
Generic cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:15 ب.ظ

Thank you! Ample postings!

cialis for sale cialis tadalafil online india cialis 100mg cost cialis soft tabs for sale tadalafil tablets cialis 5 effetti collaterali are there generic cialis cialis coupon generic cialis canadian drugs generic cialis
http://poirissick.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:37 ق.ظ

Cheers. Lots of write ups.

calis cialis 5 mg generic cialis at walmart buy cialis sample pack generic cialis soft gels chinese cialis 50 mg comprar cialis navarr generic cialis pro dose size of cialis prices for cialis 50mg
http://tramhighrub.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 01:53 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
buying cialis on internet only now cialis 20 mg sublingual cialis online buy cialis online cheapest tadalafil tablets safe site to buy cialis online acquistare cialis internet generic cialis review uk where to buy cialis in ontario cialis 05
Cialis prices
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:40 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis australian price cialis price in bangalore cialis generic availability cialis kaufen how does cialis work acquistare cialis internet cialis cipla best buy cialis canada on line cialis 05 cialis generico milano
cialis prices at walmart
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:35 ب.ظ

Many thanks. Good information!
dosagem ideal cialis buy cialis sample pack the best choice cialis woman wow cialis 20 side effects for cialis canadian cialis we choice cialis pfizer india cialis sans ordonnance generic cialis cialis australia org
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:55 ق.ظ

You said it wonderfully!
sublingual cialis online buy cheap cialis in uk cialis generico in farmacia click here to buy cialis cialis rckenschmerzen online prescriptions cialis american pharmacy cialis generic low dose cialis cialis 20 mg effectiveness cialis 100mg suppliers
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:04 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
buy cialis cheap 10 mg usa cialis online cialis flussig cialis 5 effetti collaterali cialis daily dose generic wow cialis tadalafil 100mg cialis without a doctor's prescription cialis canada cialis ahumada cialis online napol
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 09:38 ب.ظ

Amazing posts. Thanks.
buy cialis uk no prescription deutschland cialis online low cost cialis 20mg cialis for sale tadalafilo achat cialis en europe fast cialis online cost of cialis cvs cialis venta a domicilio cialis baratos compran uk
http://canadianorderpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 06:36 ب.ظ

Many thanks. Numerous postings!

canada rx candida viagra Northwest Pharmacy canada vagra canada online pharmacy online canadian pharmacies canadianpharmacyusa24h canada online pharmacies pharmacy buy viagrow
cialis
جمعه 16 آذر 1397 02:06 ق.ظ

Amazing tons of wonderful tips.
buy cialis online legal how to purchase cialis on line cialis generic tadalafil buy click now buy cialis brand acheter du cialis a geneve cialis en 24 hora cialis taglich cialis generico online cialis pills in singapore cialis in sconto
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:42 ق.ظ

Wow lots of excellent info.
overnight cialis tadalafil cialis side effects canada discount drugs cialis cialis 20 mg cialis online nederland cialis rezeptfrei sterreich cialis coupons printable only best offers 100mg cialis cialis per paypa cialis generico online
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:08 ب.ظ

With thanks! Terrific information.
buy cialis uk no prescription canada discount drugs cialis wow cialis 20 cialis tadalafil buy original cialis safe site to buy cialis online cialis 100mg suppliers cialis baratos compran uk il cialis quanto costa purchase once a day cialis
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:41 ق.ظ

You revealed it very well.
buying cialis overnight cialis herbs cialis online deutschland prescription doctor cialis cialis flussig safe site to buy cialis online cialis tablets cialis generico lilly cialis kaufen cialis 5 mg scheda tecnica
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 01:42 ب.ظ

Many thanks! Very good information!
buy online cialis 5mg cialis mit grapefruitsaft compare prices cialis uk buy cheap cialis in uk cialis 5mg enter site natural cialis cialis prezzo al pubblico import cialis cialis preise schweiz cialis canada on line
buy tadalafil online
سه شنبه 13 آذر 1397 02:15 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
click here to buy cialis cialis generique 5 mg acquisto online cialis generic cialis review uk prescription doctor cialis cialis cipla best buy buy cialis acheter cialis kamagra the best choice cialis woman we recommend cialis best buy
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 01:13 ب.ظ

You have made your point.
cialis 10 doctissimo cialis uk canadian cialis cialis cipla best buy cialis 100mg suppliers cialis 05 cialis sale online cialis 5 mg scheda tecnica purchasing cialis on the internet generic cialis 20mg uk
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 01:57 ق.ظ

Cheers, I value it.
prix de cialis how to buy cialis online usa cialis tablets tarif cialis france generic cialis 20mg uk weblink price cialis generic cialis levitra how much does a cialis cost generic cialis pill online where do you buy cialis
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 12:55 ب.ظ

Superb knowledge. Thanks.
cialis uk next day order cialis from india cialis 20 mg cut in half cialis generika in deutschland kaufen cialis dosage amounts brand cialis nl cialis tadalafil if a woman takes a mans cialis cialis tablets cialis prezzo di mercato
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 01:44 ق.ظ

Great write ups. Regards.
cialis pills price each cialis tadalafil online enter site very cheap cialis safe dosage for cialis best generic drugs cialis low dose cialis blood pressure we like it cialis price cialis authentique suisse il cialis quanto costa precios cialis peru
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic